Klachtenregeling POA

Klachten-regeling

 

Hoewel wij ons uiterste best doen om de informatie over aankondigingen van cursussen, de inschrijvingen voor cursussen, de schriftelijke bevestiging van deelname(s) aan cursussen, de inhoud van de cursussen, de afwikkelingen van betalingen voor deelname aan de cursus en het doorgeven van uw registratiepunten via PE-online zo goed mogelijk te doen verlopen, kan het helaas voorkomen dat zaken toch anders lopen dan u en wij gewenst zouden hebben. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de inhoud van een cursus, over de kwaliteiten van de spreker(s) of over de bejegening door POA-medewerkers. Voor zover u dat niet reeds op het evaluatieformulier bij de cursus (evaluatieformulieren worden standaard aan het einde van de cursus verstrekt), heeft kunnen of willen aangeven, bestaat ook de mogelijkheid om dit achteraf schriftelijk dan wel telefonisch of elektronisch te doen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u hiervoor de tijd neemt en zullen, wanneer u daarvoor ook openstaat, contact met u opnemen voor de verdere afhandeling.

Klachten indienen / klachtenprocedure aanvragen kunt u zowel schriftelijk, mondeling als elektronisch doen, onderstaand de adresgegevens:

POA Nascholing Apothekers BV
ter attentie van mw. dr. F. Kadir, directrice POA.
Van Hardenbroeklaan 2
3981 EP Bunnik
telnr: 030-6561106
faxnr: 030-6571986
email: poafk@xs4all.nl
www. xs4all.nl/~poafk

 

Terug