Disclaimer

Disclaimer
  De informatie op de website van POA, Nascholing Apothekers B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie correct is en actueel blijft. Ondanks alle zorg is het mogelijk dat de website informatie bevat die (na verloop van tijd) incorrect en/of incompleet is of inmiddels achterhaald is. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor directe of indirecte schade, noch voor overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op de POA-website of op de sites van derden waarnaar in de POA-site verwezen wordt. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op geschillen, deze website, is Nederlands recht van toepassing; de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd.

Terug